• PEOPLE CLUSTER: OTHER TIBETO-BURMESE

Photo courtesy of Joshua Project.
Copyright Anonymous

Explore in Photos

+ Send us your image for Other Tibeto-Burmese

Upload Your Image for Other Tibeto-Burmese (C0229)

*Acceptable formats are jpg, jpeg, png, and gif; landspace orientation is preferred and file size should not exceed 8MB

*
 
*
 

*By uploading your photos, you give us the rights to adapt them to fit the format of our web site

    
+ Send us your feedback regarding Other Tibeto-Burmese

Send Your feedback for Other Tibeto-Burmese (C0229)

*
 
*
 

*Your feedback is valued and will be evaluated and processed in a timely manner.

*
 
    


QUICK FACTS:

People groups: 167

Population: 11,814,210

Unreached people groups: 125

UPG population: 9,153,600

Unengaged UPGs: 57

UUPG population: 651,750

Number of countries: 7


Affinity Bloc: Tibetan / Himalayan Peoples

Overview: The Other Tibeto-Burmese people cluster encompasses Tibetan / Himalayan Peoples who are not classified within the Adi, Bhutanese, Burmese, Garo-Tripuri, Hani, Karen, Kuki-Chin-Naga, Lisu, Miri-Kachin, Mizo-Lushai, Nosu, South Himalaya, or Tibetan people clusters that account for most Tibetan / Himalayan Peoples.

Peoples within this cluster: A Che; Achang; Achang, Husa; Akeu; Aling; Alu; Aluo; Amri Karbi; Ani; Apu; Asahei; Awu, Northern; Awu, Southeastern; Axi; Ayi; Ayizi; Azhe; Azong; Bai Yi; Bai, Central; Bela; Boka; Chesu; Chuanlan; Deng, Darang; Deng, Geman; Depo; Digao; Doupo; Enipu; Ersu; Gaisu, Southern; Gaisu, Western; Gepo, Eastern; Gese; Gesu; Gouzou; Guaigun; Guopu; Hkauri; Hmu, Southern; Jiasou; Jino; Jino, Buyuan; Labapo; Lagou; Lahu; Lahu Na, Black Lahu; Lahu Shi, Yellow Lahu; Laka; Lalu, Xinping; Lalu, Xuzhang; Lalu, Yangliu; Laluo, Jiantou; Laluo, Mishaba; Lama; Laopang; Laowu; Lashi; Lawu; Lesu; Lhoba, Bogar; Lhoba, Yidu; Limi; Limin; Lipo, Eastern; Liude; Liwu; Long; Lopi; Luoluopo, Central; Luoluopo, Southeastern; Luoluopo, Western; Luowu; Malimasa; Maru; Mengwu; Micha; Michi; Miguba; Mili; Ming; Minglang; Mosuo; Mozhihei; Mpi; Muji; Muji, Northern; Muzi; Na; Naheng; Naisu; Naju; Naluo; Nanjingren; Naruo; Nasu, Eastern; Nasu, Jinghong; Nasu, Panxian; Nasu, Wusa; Naxi; Naxi, Northern; Naza; Neisu, Da Hei; Neisu, Xiao Hei; Niesu, Central; Nisu, Jianshui; Nu; Pengzi; Phula Yi, Eastern; Phula, Phuka; Phunoi; Popei; Pula; Puwa; Qiang, Cimulin; Qiang, Dajishan; Qiang, Heihu; Qiang, Jiaochang; Qiang, Longxi; Qiang, Luhua; Qiang, Mawo; Qiang, Mianchi; Qiang, Sanlong; Qiang, Taoping; Qiang, Yadu; Qiangyi; Qixingmin; Samadu, Eastern; Samadu, Western; Samei; Sanda; Sani; Sanie; Sila; Suan; Suodi; Ta'er; Tagu; Tanglang; Tulung; Tushu; Tuwo; Wopu; Wumeng; Xiandao; Xiangtang; Xijima; Zakhring; Zauzou

Countries where they are found: China; India; Laos; Myanmar; Thailand; United States; Vietnam


People groups: 167

Population: 11,814,210

Unreached people groups: 125

UPG population: 9,153,600

Unengaged UPGs: 57

UUPG population: 651,750

Number of countries: 7