• COUNTRY: MOZAMBIQUE


QUICK FACTS:

People groups: 49

Population: 35,438,700

Unreached people groups: 41

UPG population: 32,274,800

Unengaged UPGs: 4

UUPG population: 1,229,000

Number of languages: 43

 

Freedom Index: Partly Free

Threat Level: Exercise Normal Precautions

Physical Exertion: Extreme

 

Region: Africa

Sub-Region: Eastern Africa

Languages Spoken: Chopi - (cce); Chuwabu - (chw); Gitonga - (toh); Goan Konkani - (gom); Gujarati - (guj); Kokola - (kzn); Korean - (kor); Koti - (eko); Kunda - (kdn); Lolo - (llb); Lomwe - (ngl); Makhuwa - (vmw); Makhuwa-Marrevone - (xmc); Makhuwa-Meetto - (mgh); Makhuwa-Moniga - (mhm); Makhuwa-Shirima - (vmk); Makonde - (kde); Mandarin Chinese - (cmn); Manyawa - (mny); Manyika - (mxc); Marenje - (vmr); Matengo - (mgv); Mozambican Sign Language - (mzy); Mwani - (wmw); Nathembo - (nte); Ndau - (ndc); Nsenga - (nse); Nyanja - (nya); Nyungwe - (nyu); Portuguese - (por); Ronga - (rng); Russian - (rus); Sena - (seh); Shona - (sna); Spanish - (spa); Swahili (individual language) - (swh); Swati - (ssw); Takwane - (tke); Tsonga - (tso); Tswa - (tsc); Yao - (yao); Zimba - (zmb); Zulu - (zul)


People groups: 49

Population: 35,438,700

Unreached people groups: 41

UPG population: 32,274,800

Unengaged UPGs: 4

UUPG population: 1,229,000